Over ons

Samen de publieke sector mooier en beter maken. Door voor onze opdrachtgevers de verandering te realiseren, resultaten te boeken en de samenwerking te organiseren. Dat is wat ons drieën sinds 2005 bindt in het ondernemerschap. Versterkt door een mooi netwerk van partners, waarmee we samen opdrachten uitvoeren, leren en ontwikkelen.

Wim Gijsbertse

Ik ben een resultaatgerichte verbinder. Een ondernemende verander- en lijnmanager en adviseur. Ik weet – in de samenwerking – op positieve en constructieve wijze de kern van het probleem te vinden, bied inzicht, maak hanteerbaar en vind én realiseer oplossingen. Van nature ben ik sterk in de communicatie en de meer beheersmatige aspecten van projecten en programma’s. Daarmee breng ik houvast en transparantie voor alle betrokkenen.

Ik heb geopereerd als leverancier, als vertegenwoordiger van de ‘ontvangende’ organisatie, als lijnmanager, als implementatie-, verander-, project- en programmamanager en als adviseur. Daardoor kan ik steeds een goede afweging maken tussen de verschillende belangen.

Mijn brede ervaring zet ik steeds vaker in bij de ontwikkeling van individuen en teams tot professioneel partner van de samenleving, bestuur en management.

Bekijk op LinkedIn

Rob van de Beek

Het realiseren van oplossingen voor complexe vraagstukken in de publieke en semi publieke sector is waar ik mij graag mee bezighoud. Dit altijd samen met een brede stakeholder vertegenwoordiging. Ik realiseer daarin relevante samenwerking op de verschillende niveaus: van strategische keuzes naar de operationele uitvoering, in afdelings en bedrijfsoverstijgende vraagstukken en tussen & met de verschillende persoonlijkheden.  

Programma’s en projecten waarin ik actief ben (geweest) zitten vaak op het raakvlak van innovatie, procesverbetering en ICT. Voorbeelden zijn: 

 • Begeleiden van het ontwerp tot realisatie van de OV-Chipkaart oplossingen voor Internationale treinreizigers.
 • Het leiden van een herïmplementatie vakbekwaamheid en registratie systeem bij een Veiligheidsregio.
 • Business Central implementatie bij een Veiligheidsregio.
 • Onderzoeken en verbeteren van processen en afdelingen

De rollen waarin ik opereer zijn: projectmanager, programma en informatiemanagement adviseur, onderzoeker, ontwikkelaar en ondernemer in de publieke sector. Als ondernemer in de publieke sector hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan een mooiere en  duurzamere wereld. Dit doe ik graag samen met een grote diversiteit aan ondernemers, medewerkers, leveranciers en bewoners.

Bekijk op LinkedIn

Marcel de Jong

Samenwerkingsvraagstukken en verbeteropgaven bij gemeenten, woningcorporaties, zorg, of onderwijs? Daarmee ga ik aan de slag.

Beweging is de kern van wat ik meebreng in mijn rollen in de (semi) publieke sector. Als project- en programmamanager natuurlijk verantwoordelijk voor de concrete resultaten die nodig zijn om de gezamenlijke doelstellingen te behalen. En daarbij altijd oog voor achterliggende vraagstukken waarmee je weer een stap verder komt. Begeleiding van het team om vooruit te komen, andere en creatieve oplossingen bedenken en uitrollen om uitdagende vraagstukken wél aan te kunnen.

Het samenwerken en verbeteren gaat niet vanzelf, dat is aanpoten en goed inzichtelijk krijgen waar de kansen liggen om verbeteringen te realiseren.

Waar kan ik van toegevoegde waarde zijn in de organisatie?

 • Programmamanager G4 gemeente
 • Projectmanager vastgoed informatievoorziening
 • Interim leidinggevende IT afdeling
 • Concreet invullen van samenwerking tussen afdelingen of organisaties

Concrete voorbeelden:

 • Programma ontwerp en realisatie voor organisatieverbetering
 • Projecten waar concrete resultaten nodig zijn met werkende IT oplossingen.
 • Interim leiding geven aan een afdeling waar stappen nodig zijn zijn in professionalisering en samenwerking.

Bekijk op LinkedIn